Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
WOT - WYMAGANIA

Terytorialna Służba Wojskowa w Wojskach Obrony Terytorialnej dedykowana jest dla każdego, kto jest zdolny do czynnej służby wojskowej, jest zainteresowany umacnianiem zdolności obronnych naszego kraju i wypełni poniższe wymagania.

Wymagania dla kandydatów do terytorialnej służby wojskowej:

 • obywatelstwo polskie,
 • zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 • wiek co najmniej 18 lat,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne,
 • nieprzeznaczenie do służby zastępczej,
 • niepełnienie innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nieposiadanie nadanego przydziału kryzysowego,
 • niereklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przewidzianej do militaryzacji,
 • posiadanie wykształcenia:

* co najmniej wyższego – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów,

* co najmniej średniego – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów,

* co najmniej podstawowego – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych.

Powołanie do terytorialnej służby wojskowej może być również uzależnione od:

 • posiadania przez kandydata na żołnierza OT kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska służbowego;
 • posiadania orzeczenia wojskowej pracowni psychologicznej o braku przeciwskazań do pełnienia służby na stanowiskach wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych;
 • złożenia wniosku wraz z ankietą bezpieczeństwa o przeprowadzenie właściwego postępowania sprawdzającego.

Pierwszeństwo w powołaniu do terytorialnej służby wojskowej przysługuje:

 • osobom posiadającym pobyt stały (zamieszkanie) lub pobyt czasowy powyżej trzech miesięcy na obszarze dyslokacji miejsca pełnienia tej służby;
 • byłym żołnierzom zawodowym;
 • członkom proobronnych organizacji pozarządowych, które podpisały porozumienie o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej lub dowódcami jednostek wojskowych, posiadającym rekomendacje władz tych organizacji;
 • absolwentom szkół realizujących programy innowacyjne lub eksperymentalne przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa.

ZAJRZYJ TU:

>>>https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/wojska-obrony-terytorialnej

>>>https://terytorialsi.wp.mil.pl/

 

 

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku
Kościuszki 55
78-400 Szczecinek
tel. 261474740
fax. 261474751
wkuszczecinek@ron.mil.pl

  
 • BIP