Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
WOT - PROCEDURA POWOŁANIA

Żołnierze rezerwy, którzy odbyli czynną służbę i złożyli przysięgę wojskową, po złożeniu stosownego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami kwalifikowani są przez Komisję rekrutacyjną do terytorialnej służby wojskowej. Po otrzymaniu rekomendacji kierowani są do: 

  1. Wojskowej Pracowni Psychologicznej w celu wydania orzeczenia o braku przeciwskazań do pełnienia czynnej służby lub służby na stanowiskach wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych.

 Po spełnieniu wszystkich warunków żołnierz rezerwy zostaje powołany do terytorialnej służby wojskowej, zgodnie z wcześniej ustalonym terminem.

Osoby, które nie odbyły czynnej służby wojskowej i nie złożyły przysięgi wojskowej, po złożeniu stosownego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami kwalifikowani są przez Komisję rekrutacyjną do terytorialnej służby wojskowej. Po otrzymaniu rekomendacji kierowani są do: 

  1. Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej  celem ustalenia aktualnej zdolności do czynnej służby wojskowej.
  2. Wojskowej Pracowni Psychologicznej w celu wydania orzeczenia o braku przeciwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej. 

Po spełnieniu wszystkich warunków osoba zostaje powołana do terytorialnej służby wojskowej, zgodnie z wcześniej ustalonym terminem. 

 Żołnierze OT, którzy wcześniej nie pełnili czynnej służby wojskowej i nie złożyli przysięgi wojskowej, w pierwszym okresie pełnią terytorialną służbę wojskową rotacyjnie nieprzerwanie przez okres szesnastu dni, w ramach którego żołnierze OT odbywają szkolenie podstawowe i składają przysięgę

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku
Kościuszki 55
78-400 Szczecinek
tel. 261474740
fax. 261474751
wkuszczecinek@ron.mil.pl

    
  • BIP