Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
WOT - INFORMACJE OGÓLNE

TERYTORIALNA SŁUŻBA WOJSKOWA (TSW)  czyli faktycznie piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski. Daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego, pracy oraz nauki ze służbą wojskową. Pełniona jest w obszarze swojego miejsca zamieszkania na dwa sposoby:

 • rotacyjnie (w jednostce wojskowej co najmniej raz w miesiącu przez okres 2 dni w czasie wolnym od pracy),
 • dyspozycyjnie (poza jednostką wojskową, pozostając w gotowości do stawienia się do służby).

Główne zadania żołnierzy obrony terytorialnej:

 • prowadzenie działań militarnych we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi (w przypadku wybuchu konfliktu). Działania te będą miały na celu zniszczenie lub zatrzymanie sił potencjalnego przeciwnika;
 • ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, likwidacja ich skutków, ochrona mienia, akcje poszukiwawcze oraz ratowanie lub ochrona zdrowia i życia ludzkiego, a także udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
 • ochrona społeczności lokalnych przed skutkami destabilizacji i dezinformacji;
 • współpraca z elementami systemu obronnego państwa, w tym szczególnie z wojewodami i organami samorządu terytorialnego;
 • ochrona społeczności lokalnych przed skutkami ataków w cyberprzestrzeni;
 • szerzenie w społeczeństwie idei wychowania patriotycznego.

Realne korzyści, które wynikają z pełnienia służby w WOT to:

 • wniesienie własnego wkładu w system bezpieczeństwa Polski;
 • służba w pobliżu miejsca zamieszkania;
 • zyskanie dodatkowego uposażenia;
 • rozwój osobowy;
 • podnoszenie kwalifikacji oraz dofinansowanie kursów, szkoleń i staży;
 • praca w młodym i opartym na podobnych wartościach zespole;
 • zdobycie doświadczenia i umiejętności, które będzie można wykorzystać również w cywilnym życiu zawodowym takich jak współdziałanie, praca w zespole, adaptacja do trudnych warunków działania i odpowiednie kształtowanie cech psychofizycznych;
 • udział w dynamicznych ćwiczeniach oraz możliwość wykorzystania najwyższej klasy sprzętu.

Plan budowy WOT

Podstawą utworzenia WOT była koncepcja w myśl której w Polsce utworzonych zostanie siedemnaście Brygad Obrony Terytorialnej (BOT), po jednej w każdym województwie, za wyjątkiem województwa mazowieckiego, gdzie mają być utworzone dwie BOT.

W odniesieniu do wspomnianej koncepcji, proces formowania oddziałów i pododdziałów Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) rozłożony został na lata 2016 – 2021 i podzielony na cztery etapy:

 • Etap I - obejmujący lata 2016 – 2018 utworzono w Warszawie Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej (DWOT) oraz rozpoczęto proces formowania trzech BOT w województwach: podlaskim, lubelskim i podkarpackim.
 • Etap II - obejmujące przedsięwzięcia planowane w latach 2017 – 2019 zainicjowano formowanie kolejnych trzech BOT dyslokowanych w województwach warmińsko-mazurskim i mazowieckim oraz utworzono Mobilny Zespół Szkoleniowy.
 • Etap III – w ramach etapu III obejmującego lata 2018 – 2020, od stycznia 2018 roku zainicjowano formowanie kolejnych siedmiu BOT dyslokowanych w województwach: pomorskim, kujawsko – pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim, wielkopolskim, śląskim. 
 • Etap IV – w  ramach etapu IV obejmującego lata 2019 – 2021 planuje się finalizację prac planistyczno-koncepcyjnych dotyczących formowania kolejnych czterech brygad obrony terytorialnej w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim oraz opolskim.

 

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku
Kościuszki 55
78-400 Szczecinek
tel. 261474740
fax. 261474751
wkuszczecinek@ron.mil.pl

  
 • BIP