Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
UPOSAŻENIE I DODATKI

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

 

Dodatki do uposażenia:
- żołnierzowi zawodowemu przyznaje się dodatek za długoletnią służbę wojskową o charakterze stałym w wysokości:
   - po trzech latach służby wojskowej - 3%,
   - po sześciu latach służby wojskowej - 6%,
   - po dziewięciu latach służby wojskowej - 9%,
   - po dwunastu latach służby wojskowej - 12%,
   - po piętnastu latach służby wojskowej - 15%, (wzrost o 1 % za kazdy kolejny rok służby do 35%)
   kwoty należnego uposażenia zasadniczego.
- dodatkowe uposażenie roczne tzw. „trzynastka”
- gratyfikacja urlopowa na każdego członka rodziny (35% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego)
- dodatkowe należności z tytułu pełnienia służby poza granicami państwa.

Inne należności:
- umundurowanie i wyposażenie
- urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych oraz urlopy dodatkowe
- odprawa pieniężna po zakończeniu służby.

WIĘCEJ INFORMACJI

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku
Kościuszki 55
78-400 Szczecinek
tel. 261474740
fax. 261474751
wkuszczecinek@ron.mil.pl

    
  • BIP