Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tradycje

Na podstawie dekretu PKWN z dnia 15 sierpnia 1944 roku Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej wydał w dniu 21 sierpnia 1945 roku rozporządzenie, w którym powołał do funkcjonowania Rejonową Komendę Uzupełnień w Szczecinku.
Swoją działalnością Rejonowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku obejmowała:

 • powiat szczecinecki
 • powiat drawski
 • powiat wałecki

Na pierwszego Rejonowego Komendanta Uzupełnień w Szczecinku został wyznaczony
kpt. August POJMANOWSKI (21.08.1945 r. - 2.08.1946 r.)

W dniu 2 sierpnia 1946 roku obowiązki Rejonowego Komendanta Uzupełnień w Szczecinku objął:
kpt. Czesław MUSIAŁ (2.08.1946 r. - 08.1948 r.)

Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 sierpnia 1948 roku został dokonany nowy terytorialny podział obszaru państwa na rejony uzupełnień. Zgodnie z nowym podziałem zasięg działalności Rejonowej Komendy Uzupełnień w Szczecinku obejmował:

 • powiat szczecinecki;
 • powiat miastecki;
 • powiat człuchowski.

W sierpniu 1948 roku na stanowisko Rejonowego Komendanta Uzupełnień w Szczecinku został wyznaczony:
mjr ROZAŃSKI (08.1948 r. - 1.01.1949 r.)

Z dniem 1 stycznia 1949 roku Rejonowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku przeszła reorganizację i Rejonowym Komendantem Uzupełnień w Szczecinku został:
kpt. Tadeusz PARZYMSKI (1.01.1949 r. - 6.05.1952 r.)

W dniu 4 lutego 1950 roku została zmieniona nazwa Rejonowej Komendy Uzupełnień w Szczecinku na Wojskową Komendę Rejonową w Szczecinku.
W dniu 6 maja 1952 roku obowiązki Wojskowego Komendanta Rejonowego w Szczecinku objął:
kpt. Janusz MROCZEK (6.05.1952 r. - 10.06.1953 r.)

W dniu 10 czerwca 1953 roku obowiązki Wojskowego Komendanta Rejonowego w Szczecinku objął:
ppor. Tadeusz SIKORKI (10.06.1953 r. - 1.01.1954 r.)

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej Nr 37 z dnia 25 marca 1953 roku Wojskowa Komenda Rejonowa w Szczecinku została podporządkowana Wojskowej Komendzie Wojewódzkiej w Koszalinie.

Na stanowisko Wojskowego Komendanta Rejonowego w Szczecinku został wyznaczony:
por. Eugeniusz MARKOWSKI (1.01.1954 r - 30.11.1955 r)

Z dniem 30 listopada 1955 roku obowiązki Wojskowego Komendanta Rejonowego w Szczecinku objął:
por. Stanisław MACEGONIUK (30.11.1955 r - 05.1957 r)

W maju 1957 roku na stanowisko Wojskowego Komendanta Rejonowego w Szczecinku został wyznaczony:
kpt. Wojciech MAŚLACH (05.1957 r - 1.01.1966 r)

Zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej Nr 0-29
z dnia 30 grudnia 1965 roku z dniem 1 stycznia 1966 roku został powołany
Powiatowy Sztab Wojskowy w Szczecinku o zasięgu terytorialnym obejmującym:

 • powiat szczecinecki;
 • powiat miastecki;
 • powiat człuchowski.

Na Szefa Powiatowego Sztabu Wojskowego w Szczecinku został wyznaczony:
płk Władysław LAZURKO (1.01.1966 r - 1.07.1972 r) Zasięg terytorialny Powiatowego Sztabu Wojskowego w Szczecinku obejmował tylko powiat szczecinecki a z dniem 1 grudnia 1971 roku rozkazem Ministra Obrony Narodowej powiat miastecki został ponownie podporządkowany PSzW.

Z dniem 1 grudnia 1972 roku czasowe pełnienie obowiązków Szefa Powiatowego Sztabu Wojskowego w Szczecinku powierzono:
ppłk Wojciechowi MAŚLACH (1.12.1972 r - 1.12.1973 r)

Z dniem 1 grudnia 1973 roku obowiązki Szefa Powiatowego Sztabu Wojskowego w Szczecinku objął:
płk dypl. Marian SŁOWIŃSKI (1.12.1973 r - 9.05.1986 r)
W wyniku reformy administracji państwowej i wojskowej na bazie powiatowego Sztabu Wojskowego w Szczecinku powstała Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku, która swoim zasięgiem obejmowała:

 • powiat szczecinecki;
 • powiat drawski.


W dniu 9 maja 1985 roku na stanowisko Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Szczecinku został wyznaczony:
płk Bohdan BRZOSTOWSKI (9.05.1986 r. - 09.1991 r.)

We wrześniu 1991 roku obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Szczecinku objął:
płk dypl. Ryszard RADEJ (09.1991 r. - 9.09.1996 r.)

We wrześniu 1996 roku obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Szczecinku objął:
płk dypl. Stanisław WOLIŃSKI (9.09.1996 r. - 17.12.2002 r.)

Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 maja 2002 roku został ustalony nowy terytorialny zasięg działania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Szczecinku. Zgodnie z nowym podziałem zasięg działalnoś Wojskowej Komendy Uzupełnień w Szczecinku obejmuje:

 • powiat szczecinecki,
 • powiat drawski,
 • powiat wałecki.

W dniu 18 grudnia 2002 roku obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Szczecinku objął:
ppłk mgr Henryk DROGOSZ (18.12.2002 r. - 30.06.2007 r.)

Z dniem 1 lipca 2007 roku czasowe pełnienie obowiązków Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Szczecinku powierzono:

mjr mgr inż. Jacek PAPIEWSKI (1.07.2007 r - 11.11.2007 r.)

W dniu 12 listopada 2007 r. objął obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Szczecinku
ppłk mgr inż. Jacek PAPIEWSKI (12.11.2007 r. -01.10.2017 r.)

Z dniem 02 października 2017 r. czasowe pełnienie obowiązków Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Szczecinku powierzono:

mjr mgr inż. Zbigniew URBANIAK (02.10.2017 r - 04.03.2018 r.)

W dniu 05 marca 2018 r. obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Szczecinku objął:

• ppłk mgr inż. Zbigniew URBANIAK (05.03.2018 r. -              )

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku
Kościuszki 55
78-400 Szczecinek
tel. 261474740
fax. 261474751
wkuszczecinek@ron.mil.pl

  
 • BIP