Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kursy przeszkalania kadr rezerwy

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku prowadzi nabór ochotników na szkolenie kursowe kadry rezerwy w 2022 roku.

Kursy przeszkalania kadry rezerwy prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym nowo budowanych Wojsk Obrony Terytorialnej oraz w celu poprawy jakości uzupełnienia struktur wojennych SZ RP.

WARUNKI NABORU NA KURSY OFICERSKIE:

Na kursy oficerskie można powoływać żołnierzy rezerwy jeżeli:
 • posiadają wykształcenie wyższe;
 • odbyli jedną z form czynnej służby wojskowej;
 • posiadają specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym, w którym będą szkoleni w czasie kursu;
 • wiek do 40 lat;
WARUNKI NABORU NA KURSY PODOFICERSKIE:
Na kursy podoficerskie można powoływać szeregowych i starszych szeregowych rezerwy jeżeli:
 • posiadają wykształcenie ponadgimnazjalne;
 • nie przekroczyli 40 roku życia;
 • odbyli jedną z form czynnej służby wojskowej;
 • posiadają specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym, w którym będą szkoleni w czasie kursu.
 

Osoby zainteresowane odbyciem przeszkolenia powinny złożyć wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Szczecinku.
Nabór wniosków trwa do dnia 30.11.2021 r.
 
Ukończenie kursu przeszkolenia kadry rezerwy nie jest równoznaczne
z powołaniem do zawodowej służby wojskowej.

Wszystkie informacje otrzymasz w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Szczecinku
pokój Nr 106, telefon 261 474 707

 

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku
Kościuszki 55
78-400 Szczecinek
tel. 261474740
fax. 261474751
wkuszczecinek@ron.mil.pl

  
 • BIP