Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
INFORMACJE OGÓLNE

"Żołnierzem zawodowym może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości, posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej”.

 

Kadra zawodowa Sił Zbrojnych dzieli się na:

1) korpus oficerów zawodowych, do którego zalicza się:
a. oficerów młodszych
b. oficerów starszych
c. generałów i admirałów

2) korpus podoficerów zawodowych, do którego zalicza się:
a. podoficerów młodszych
b. podoficerów
c. podoficerów starszych

3) korpus szeregowych zawodowych.

Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje:
1) do służby stałej – w korpusach oficerów zawodowych i podoficerów zawodowych na czas nieokreślony;
2) do służby kontraktowej – w korpusach oficerów zawodowych, podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych na czas określony w kontrakcie.

Powołanie żołnierza do służby kontraktowej może nastąpić jednorazowo na okres od dwóch do sześciu lat, a pierwszy kontrakt na pełnienie tej służby zawiera się na okres dwóch lat.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Szczecinku - pokój Nr 3 lub poprzez kontakt telefoniczny 261 474 720

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku
Kościuszki 55
78-400 Szczecinek
tel. 261474740
fax. 261474751
wkuszczecinek@ron.mil.pl

    
  • BIP