Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku

BIP

Koordynator ds. dostępności

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Szczecinku realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  (Dz. U. z 2020 poz. 1062) przekazuje dane wyznaczonego koordynatora do spraw dostępności:
Agnieszka LIS
telefon kontaktowy: 261 474 707
e-mail: wkuszczecinek@ron.mil.pl

Zadania Koordynatora ds. dostępności:

1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Szczecinku;

2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Szczecinku;

3. Monitorowanie działalności Wojskowej Komendy Uzupełnień w Szczecinku, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

4. Przedstawianie Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań;

5. Sporządzanie raportów, analiz, zestawień o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062).

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku
Kościuszki 55
78-400 Szczecinek
tel. 261474740
fax. 261474751
wkuszczecinek@ron.mil.pl

    
  • BIP