Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
03 września 2020
STUDIUM OFICERSKIE

STUDIUM OFICERSKIE – w 2021 r.

 

 

 

 

Terminy i miejsce składania wniosków o przyjęcie do uczelni wojskowych spośród osób ze środowiska cywilnego

do dnia 30 października 2020 roku

 • na 12 miesięczne szkolenie realizowane w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni w korpusie osobowym: logistyki. 

do dnia 22 stycznia 2021 roku 

 • na 3 miesięczne szkolenie w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu w korpusie osobowym: medycznym, sprawiedliwości i obsługi prawnej oraz duszpasterstwa. 

do dnia 31 maja 2021 roku 

 • na 12 miesięczne szkolenie w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu w korpusie osobowym: wojsk lądowych, rozpoznania i walki radioelektronicznej, logistyki, sprawiedliwości i obsługi prawnej, finansowym. 

do dnia 31 maja 2021 roku 

 • na 24 miesięczne szkolenie realizowane w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie wkorpusie osobowym: sił powietrznych

 

 

 • STUDIUM OFICERSKIE

  Lp

  Czas trwania

  Korpus osobowy

  Ilość

  miejsc

  Ogółem miejsc

  AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI
   1.

  12 miesięcy

  logistyki

  25

  25

  WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WE WROCŁAWIU

  2.

  3 miesiące1)

  medyczny

  12

  24

  sprawiedliwości i obsługi prawnej

  10

  duszpasterstwa

  2

  3.

  12 miesięcy

   

  wojsk lądowych

  10

  49

      

  rozpoznania i walki radioelektronicznej

  10

  logistyki

  12

  sprawiedliwości i obsługi prawnej

  9

  finansowy

  8

   LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA W DĘBLINIE
  4. 24 miesiące  sił powietrznych  7  7

 1) limit dla podoficerów zawodowychi osób ze środowiska cywilnego

 

UWAGA! WNIOSEK należy złożyć do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego Wojskowego Komendanta Uzupełnień. 

 

Informacje dotyczące naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych określają: 

 • Ustawa z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 860) - link 
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1627) - link 
 • Decyzja Nr 117/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawienaboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2021 roku (Dz. Urz. z 2020 r., poz. 138)  - link 

 

 Zasady prowadzenia naboru na szkolenie wojskowe oraz szczegółowe ustalenia rekrutacyjne zamieszczone są na stronach internetowych niżej wymienionych uczelni wojskowych.

 

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH WE WROCŁAWIU

im. gen. Tadeusza Kościuszki

51-151 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109

tel. 261 658 134,

www.awl.edu.pl

LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA W DĘBLINIE

08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 12

tel. 261 517 733
www.law.mil.pl

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI

im. Bohaterów Westerplatte

81-103 Gdynia, ul. inż. Jana Śmidowicza 69

tel. 261 262 514

www.amw.gdynia.pl

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W WARSZAWIE

im. Jarosława Dąbrowskiego

00-908 Warszawa 49, ul. Gen. Sylwestra Kalisliego 2

tel. 261 837 939

www.wat.edu.pl

 


W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Szczecinku  pokój Nr 1, telefon 261 474 719

 

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku
Kościuszki 55
78-400 Szczecinek
tel. 261474740
fax. 261474751
wkuszczecinek@ron.mil.pl

  
 • BIP