Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
27 stycznia 2021
STUDIA WOJSKOWE STACJONARNE

LIMIT PRZYJĘĆ NA STUDIA NA OKREŚLONYM KIERUNKU DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 - LINK

 

 

 

WARUNKI FORMALNE:

Do służby kandydackiej może być powołana osoba:
  • niekarana sądownie;
  • posiadająca obywatelstwo polskie;
  • posiadająca orzeczoną zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
  • wiek co najmniej osiemnaście lat;
  • wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej:
    • średnie z maturą 

Proces rekrutacji na studia wojskowe kandydaci rozpoczynają od elektronicznej rejestracji i wypełnieniu ankiety podanej na stronie internetowej wybranej uczelni wojskowej. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami kandydaci składają do rektora-komendanta uczelni wojskowej oraz wnoszą opłatę rekrutacyjną. O terminie postępowania rekrutacyjnego oraz o wynikach rekrutacji powiadamia kandydatów uczelnia wojskowa.Informacje dotyczące naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych określają:
 
 
ZASADY PROWADZENIA NABORU NA SZKOLENIA WOJSKOWE ORAZ SZCZEGÓŁOWE USTALENIA REKRUTACYJNE ZAMIESZCZONE SĄ NA STRONACH INTERNETOWYCH NIŻEJ WYMIENIONYCH UCZELNI WOJSKOWYCH

 WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
W WARSZAWIE

im. Jarosława Dąbrowskiego
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

00-908 Warszawa 49,
tel. 261 839 000
www.wat.edu.pl


 AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
W GDYNI

im. Bohaterów Westerplatte
ul. inż. Jana Śmidowicza 69

81-103 Gdynia,
tel. 261 262 514
www.amw.gdynia.pl


 AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH

im. gen. Tadeusza Kościuszki
ul. Piotra Czajkowskiego 109

51-151 Wrocław
tel. 261 658 134
www.awl.edu.pl


 LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA
W DĘBLINIE

ul. Dywizjonu 303 nr 12

08-521 Dęblin,
tel. 261 517 733
www.wsosp.deblin.pl


 
 

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Szczecinku  pokój Nr 1, telefon 261 474 719
generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku
Kościuszki 55
78-400 Szczecinek
tel. 261474740
fax. 261474751
wkuszczecinek@ron.mil.pl

    
  • BIP